400,000 

Hỗ trợ tập lưng (Kéo)

Dây Kéo Lưng Lifting Straps THOL L001

120,000 

Đẩy ngực - Đẩy vai

Dây quấn cổ tay THOL W002

200,000