Monthly Archives: Tháng Mười Hai 2020

CHẠY BỘ CÓ THỰC SỰ TỐT CHO SỰ PHÁT TRIỂN CƠ BẮP ?

Dịch từ “7 Lies About Women’s Fitness & Diet”, by Tc Louma. Lời nói dối thứ 4: Chạy bộ (jogging) sẽ khiến bạn khỏe khoắn gọn gàng và trông nóng bỏng Chạy bộ làm hại cơ thể của bạn. Tốt hơn bạn nên chạy nước rút (sprinting), nâng tạ, chơi CrossFit WOD, tập kettlebells hoặc […]